Huisvesting Goed Wonen Rupelstreek

Privacyverklaring

Wie zijn wij?

Goed Wonen.Rupelstreek, Uitbreidingsstraat 39 - 2850 Boom, 0400813304, is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerkingen van persoonsgegevens opgesomd in deze privacyverklaring.

Goed Wonen.Rupelstreek heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld (afgekort DPO) die Goed Wonen.Rupelstreek adviseert over de verwerking van persoonsgegevens.

Waarom hebben wij een privacyverklaring?

Door de aard van onze organisatie moeten we veel persoonsgegevens verwerken. Onder persoonsgegevens verstaan we alle gegevens over uzelf. Dit betekent dat de gegevens ofwel direct over u gaan, ofwel naar u te herleiden zijn.

We willen ervoor zorgen dat uw gegevens beschermd zijn en we ze alleen gebruiken waar nodig. Daarom respecteren wij de hoogste privacynormen, inclusief de privacywet General Data Protection Regulation (GDPR) of in het Nederlands de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die sinds 25 mei 2018 geldt. 

Hoe kan u ons bereiken?

Voor vragen, opmerkingen of andere acties over onze privacyverklaring kan u de hoofdzetel van (Naam organisatie) contacteren via: 

  • Telefoon: 03/880 79 60
  • E-mail: privacy@gwrupel.be
  • Adres: Uitbreidingsstraat 39 - 2850 Boom

U kan ook onze functionaris voor gegevensbescherming contacteren via:

  • Telefoon: 02/310 39 63
  • Adres: Excelsiorlaan 43 - 1930 Zaventem
  • Website: https://www.cranium.eu/nl/