Welkom op onze website,

 

Goed Wonen.Rupelstreek is een sociale huisvestingsmaatschappij die werkzaam is in de gemeenten Boom en Rumst. In beide gemeenten verhuren wij reeds geruime tijd sociale woningen (huizen en appartementen) volgens de reglementering van de Vlaamse Overheid.

Vanaf 2018 verkopen wij ook nieuw gebouwde sociale woningen. Ons eerste project bevindt zich in de Blauwstraat te Boom.

Op deze website vind je de nodige info om je kandidaat te stellen voor de huur of de aankoop van een sociale woning.

Als huurder van Goed Wonen.Rupelstreek vind je op deze website ook nog veel nuttige informatie.  

 

Nieuws

 

Ons Nieuwbouwproject Kerkstraat 2-4 te Rumst werd opgeleverd! Lees hier het bijhorende krantenartikel

 

Wie wil, kan nu de CORONALERT APP installeren. Hoe deze juist werkt, kan je teruvinden op de website.

 

12/10/2020: Persbericht AED-toestel (PDF-23kB)

 

UPDATE CORONA 16/09/2020:

Bericht van de gemeente Boom: 

Opnieuw mondneusmaskerplicht in Boomse centrumstraten

Boom wordt de jongste vier dagen opnieuw geconfronteerd met een stijgende besmetting. Zo zijn er volgens de laatste cijfers 32 besmettingen geteld, en dat op 19 adressen. Het Agentschap Zorg en Gezondheid en de aangeduide ambtenaar-arts zijn volop bezig met de brondetectie en het opsporen van eventuele haarden, maar voorlopig is daar nog geen lijn in te trekken. Verder onderzoek kan de komende uren misschien extra nuttige informatie opleveren.

Intussen riep burgemeester Jeroen Baert een crisiscel samen met de ambtenaar-arts, de dienst noodplanning van de gouverneur, de korpschef van de lokale politiezone, de postoverste van de lokale brandweerzone, de noodplanningscoördinator, een afgevaardigde van de sociale dienst en de communicatiedienst. Dat gebeurde op zijn verzoek ook al anderhalve maand geleden toen Boom de eerste keer de alarmdrempel overschreed.

Op de crisiscel dinsdagavond werd unaniem beslist de maatregelen in Boom opnieuw te verstrengen.

Belangrijkste maatregel is dat er naar analogie met onder meer de binnenstad van Mechelen en bij

burgemeestersbesluit opnieuw een algemene mondneusmaskerplicht wordt ingevoerd in de centrumstraten van Boom. Het gaat om de zone met volgende straten:

Tuyaertsstraat – Blauwstraat – Bassinstraat – Groene Hofstraat – Leopoldstraat - Hoogstraat Markt – viaduct Colonel Silvertopstraat – H. Spillemaeckerstraat – Kerkstraat – Antwerpsestraat van hoek Groene Hofstraat tot hoek met Tuyaertsstraat.

De mondneusmaskerplicht geldt enkel tussen 01u en 06u ’s nachts NIET. Wie zich niet aan deze plicht houdt, wacht een boete van 250 euro omdat hij niet alleen zichzelf maar ook anderen in gevaar brengt.

Begin volgende week worden hiervoor al de nodige zoneborden geplaatst en zal meteen het gebod ingaan. Er zal dan opgetreden worden.

 

Opgelet: er gaan mensen rond die aanbellen, in naam van Fluvius, en die proberen in uw woning binnen te komen met de smoes dat ze cadeaus komen afgeven. Dit zijn geen medewerkers van Fluvus. Zeker met de corona maatregelen gaan bedrijven zoals hen niet zomaar aanbellen bij de mensen.

 

UPDATE: Woensdag 29 juli 2020 ondertekende de gouverneur van de provincie Antwerpen de politieverordening met de aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19. Lees de maatregelen hier na. De maateregelen werden aangepast op 12/08/2020.

 

CORONA: Brief aan onze bewoners van appartementsgebouwen

+ De juiste gewoontes in uw appartementsgebouw:

 

- - -

 

Tijdens de warme zomermaanden zijn we liefst zo snel mogelijk van onze volle vuilniszakken af.

Het is dan ook belangrijk dat we ons afval correct aanbieden aan de afvalophalers.

Daarom zetten wij graag nog even de sorteerregels voor GFT op een rijtje:

Deze en alle andere sorteerregels kan u ook terugvinden op de website van IGEAN.

 

KOOPAPPARTEMENTEN BLAUWSTRAAT 65 TE BOOM

Wij hebben nog twee mooie appartementen te koop staan! Meer info vindt u in deze brochure.

 

UPDATE CORONA 

Onze medewerkers werken nog gedeeltelijk van thuis. Onze dienstverlening blijft hetzelfde.
We zijn telefonisch bereikbaar tijdens de gekende uren. En we streven ernaar om alle mails zo snel mogelijk te beantwoorden.

Wenst u een specifieke persoon te spreken? U kan ons rechtstreeks een mail sturen. Of we vragen de betreffende collega om u terug te bellen.

 

Op woensdagen is er GEEN onthaal. Op deze manier vermijden we dat er teveel mensen tegelijkertijd samen komen.

Kunnen we u telefonisch of via mail niet verderhelpen, dan maken we samen een afspraak.

 

Inschrijvingen mogen nog steeds per post of via e-mail bezorgd worden. Vragen bij het invullen van ons inschrijvingsformulier? Aarzel niet ons te contacteren!

 

RICHTLIJNEN CORONA 

 

 

Onderzoek Wonen voor en tijdens de Covid19-crisis door de UA

De Universiteit Antwerpen voert een grootschalig onderzoek naar de manier waarop mensen hun woning en hun woonomgeving ervaren nu ze door de maatregelen tegen de Covid19-pandemie verplicht zijn om meer tijd in hun eigen woning en hun eigen buurt door te brengen.

 

De gemeente Rumst heeft haar lokaal toewijzingsreglement gewijzigd. 

  1. Er wordt voorrang gegeven aan kandidaten die de laatste 10 jaar minstens 5 jaar onafgebroken in de gemeente Rumst hebben gewoond.
  2. Er wordt voorrang gegeven aan kandidaten die ooit 10 jaar in de gemeente Rumst hebben gewoond.
  3. Er wordt voorrang gegeven aan kandidaten die minstens 1 jaar onafgebroken in de gemeente wonen en er nog steeds wonen op datum van de toewijzing.

 

Meer info nodig over corona?

  • Op de website van het agentschap integratie & inburgering staat heel wat informatie over het corona virus in verschillende talen.
  • Wablieft, het Centrum voor Duidelijke Taal, heeft een filmpje gelanceerd waarin de verschillende aspecten van corona in klare taal worden uitgelegd.
  • Impact maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis op het huurrecht te lezen op de website van Wonen Vlaanderen.

 

Naar aanleiding van de preventieve maatregelen inzake het CORONA VIRUS zal er vanaf woensdag 18/03/2020 geen onthaal meer doorgaan.

U kan ons van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereiken op het nummer: 03/880 79 60 of via mail: info@gwrupel.be.

 

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag tot donderdag: van 9u tot 12u en 13u tot 16u
Vrijdag: van 9u tot 12u

 

Inschrijvingen voor de wachtlijst mogen in onze brievenbus gedeponeerd worden. 

 

Solidariteit in tijden van Corona

 

Kerkstraat 30 - 32 te Boom

Actuele informatie i.v.m. het project vind u in onderstaande infobrochure.

Infobrochure