Welkom op onze website,

 

Goed Wonen.Rupelstreek is een sociale huisvestingsmaatschappij die werkzaam is in de gemeenten Boom en Rumst. In beide gemeenten verhuren wij reeds geruime tijd sociale woningen (huizen en appartementen) volgens de reglementering van de Vlaamse Overheid.

Vanaf 2018 verkopen wij ook nieuw gebouwde sociale woningen. Ons eerste project bevindt zich in de Blauwstraat te Boom.

Op deze website vind je de nodige info om je kandidaat te stellen voor de huur of de aankoop van een sociale woning.

Als huurder van Goed Wonen.Rupelstreek vind je op deze website ook nog veel nuttige informatie.  

 

Nieuws

13 oktober 2019: Sociaal Wonendag

Meer info op de wibsite: https://sociaalwonendag.be/

 

Begin juni namen wij afscheid van onze collega Walter Van den heuvel.
Na 18 jaar trouwe dienst zal hij nu andere oorden opzoeken. Wij zullen hem missen als een fijne collega.

 

* Eén van onze huurders bezorgde ons deze leuke luchtfoto van ons kantoor.

 

* In september 2019 zal een visitatiecommissie onze maatschappij bezoeken voor het uitvoeren van een prestatiebeoordeling
conform het besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 2010. 
De contactgegevens van onze bewoners kunnen doorgegeven worden aan de visitatiecommissie, om hen uit te nodigen voor een gesprek.
Bewoners die dit niet wensen kunnen dit aan ons melden. Dit kan via de gebruikelijke kanalen.

 

* Sinds 1 september 2018 zijn de eerste huurders in hun appartement getrokken van ons nieuwbouwproject Elzenstraat 12 te Boom.