Huisvesting Goed Wonen Rupelstreek

Formulieren

Voor kandidaat-huurders

Inschrijvingsformulier 2023 (PDF-477kB)

Het inschrijvingsformulier kan u ingevuld aan ons bezorgen Per post: Uitbreidingsstraat 39 - 2850 Boom | Per mail: klantenwerking@gwrupel.be

 

Voor huurders

Huurders die willen verhuizen: Mutatie (PDF-212kB)

 

Formulier voor het wijzigen van uw dossier. Dit kan bij een verandering in de gezinssamenstelling. Je woont daardoor te klein of te groot.
Of omwille van medische redenen. Je hebt bv. een appartement nodig waar er een lift aanwezig is.

Opgelet: als u wenst te verhuizen zonder gegronde reden, dan zijn er kosten verbonden aan de inschrijving.

 

Voor huurders die een aanvraag hebben om intern te verhuizen, maar die iets willen wijzigen aan hun dossier.
Bv: u wenst uw keuze uit te breiden, een gemeente toe te voegen...

Wijziging voorkeur omgeving (PDF-254kB)

 

Bijwoonst (PDF-598kB)

 

Opzeg (PDF-351kB)