Huisvesting Goed Wonen Rupelstreek

Kan ik van de wachtlijst geschrapt worden?

We kunnen je schrappen van de wachtlijst. Dat kan alleen in een paar situaties. 

  1. Je accepteerde een sociale woning.
  2. Je vroeg zelf om een schrapping.
  3. Je voldoet niet meer aan de inschrijvingsvoorwaarden bij de actualisering van jouw dossier.
  4. Je voldoet niet meer aan alle voorwaarden voor sociale verhuring als we je een gepaste woning aanbieden.
  5. Je gaf bewust foute of onvolledige gegevens.
  6. Je weigert twee keer een gepaste woning. Of, je reageert tweemaal niet op onze brieven als we je een woning aanbieden.
  7. Je bent overleden en er is geen andere kandidaat-huurder.
  8. Je was 2 jaar niet actief in jouw CIR-inschrijvingsdossier en reageerde niet op de brief of je ingeschreven wilde blijven.


Je kunt ook zelf digitaal vragen dat we je schrappen. Je drukt dan in het centraal inschrijvingsregister (CIR) op de knop ‘ik wil mij uitschrijven’ en bevestigt dat we jou mogen schrappen. Let op: je verliest dan ook jouw eventuele huurpremie of jouw eventuele opgebouwde wachttijd voor een huurpremie.