Huisvesting Goed Wonen Rupelstreek

Hoeveel waarborg betaal ik?

Als je een huurovereenkomst afsluit, moet je ook een waarborg betalen. 

Je krijgt deze waarborg met rente terug als de huurovereenkomst stopt. We kunnen wel een deel van de waarborg aftrekken als je nog openstaande schulden hebt of de woning beschadigde. 

De waarborg bedraagt in principe maximaal twee maanden basishuurprijs, met een maximum van 1.111 euro in 2023.

 

In schijven betalen

Heeft u het financieel moeilijk, dan kan u de huurwaarborg in schijven betalen. U betaalt een eerste bedrag voor u verhuist. Daarna betaalt u maandelijks een bedrag. Binnen de 18 maanden moet de huurwaarborg volledig betaald zijn. We rekenen hiervoor een administratieve bijdrage van 14 euro aan (te betalen samen met het voorschot).

 

U kan ook aan het OCMW vragen om u te helpen. Wat het OCMW doet, is afhankelijk van gemeente tot gemeente:

  • Het OCMW geeft een schriftelijke garantie in uw plaats. Binnen de 18 maanden zorgt het OCMW voor de betaling van de huurwaarborg.
     

Interest

De huurwaarborg komt op een aparte rekening.

Geld dat op een rekening staat, brengt elk jaar geld op. Dat is de interest, net zoals bij uw persoonlijk spaarboekje of zichtrekening. 

De interest krijgt u terug (samen met uw huurwaarborg) wanneer u de woning verlaat, nadat eventuele kosten zijn afgetrokken. 

Het geld van de huurwaarborg is geblokkeerd. U kan het niet voor andere betalingen gebruiken.