Huisvesting Goed Wonen Rupelstreek

Mijn inkomen verandert

Als je plots een veel lager inkomen hebt, kan je een aanpassing van jouw huurprijs vragen. Je gezinsinkomen van de laatste drie maanden moet dan minstens 20% lager zijn dan het inkomen dat we gebruikten voor jouw huurprijsberekening.

Maak een afspraak om de nodige documenten binnen te brengen. Breng loonfiches of een overzicht van het inkomen van de laatste drie maanden mee. Breng dit mee voor alle gezinsleden waarvan we de inkomsten nodig hebben voor de huurprijsberekening. Je moet namelijk bewijzen dat je gezinsinkomen daalde.

Uiteraard kan u ons ook alle documenten bezorgen via de post of via e-mail: klantenwerking@gwrupel.be.

 

Wat doen wij?
Wij controleren of jouw huidig inkomen meer dan 20% gedaald is. Zo ja, dan krijg je een huurprijsvermindering. Jouw nieuwe huurprijs sturen we je via de post of e-mail.

 

Heb je vragen of maak je je zorgen over het betalen van de huur?
Contacteer ons. Samen zoeken we naar een oplossing. Mail naar klantenwerking@gwrupel.be

 

UITZONDERING CORONA - niet meer van toepassing sinds 18/07/2020.

We berekenen opnieuw op basis van het inkomen van de laaste drie maanden, en niet langer op basis van één maand.