Inkomen

 

Je inkomen mag niet te hoog en niet te laag zijn. Met inkomen bedoelen we het ‘gezamenlijk belastbaar inkomen' op het laatst gekende aanslagbiljet voor de personenbelasting.

 

Dit is ook:

  • het niet-belastbare vervangingsinkomen
  • het leefloon
  • het inkomen dat op basis van supranationale belastingakkoorden niet aan de Belgische personenbelasting onderworpen is

Het inkomen van de andere personen die mee verhuizen, telt ook mee. Er gelden wel uitzonderingen die je leest op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.

Inkomensgrenzen

Je inkomen mag in 2018 niet lager zijn dan 9.392 euro, en mag niet hoger zijn dan:
 

Jouw gezinstype

 Geïndexeerde inkomensgrens 2018

Alleenstaande zonder persoon ten laste

 37.532 euro

Alleenstaande met handicap zonder persoon ten laste

 41.279 euro

Alle andere situaties:

Per persoon ten laste verhogen met:

 56.292 euro

 3.748 euro