Eigendom

Je kunt niet inschrijven als je een woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom, of volledig in vruchtgebruik hebt. Je kunt ook niet inschrijven als je zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder bent van een vennootschap waarin je een woning of bouwgrond hebt ingebracht.

Deze voorwaarden gelden ook voor jouw gezinsleden en voor woningen of bouwgronden in het buitenland.  

Uitzonderingen

Heeft je woning een geïndexeerd kadastraal inkomen van minder dan 2.000 euro, dan zijn in bepaalde situaties uitzonderingen mogelijk.

  • Je woning is overbewoond verklaard (of geadviseerd).
  • Je bent 55 jaar of ouder.
  • Je wilt een woning of bouwgrond kopen in Aalst, Antwerpen, Boom, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Turnhout of Vilvoorde.
  • Je woning wordt onteigend. Je kan er dus niet blijven wonen.
  • Je woning is onbewoonbaar verklaard (of geadviseerd).
  • Je woning ligt in een zone waar wonen niet toegelaten is.

Er zijn ook nog 2 specifieke uitzonderingen

  • Je bezit samen met jouw echtgeno(o)t(e) een woning of bouwgrond volledig of deels in volle eigendom. Je stelde een vordering tot echtscheiding in.
  • Je bezit een woning of bouwgrond deels in volle eigendom, omdat je de woning of bouwgrond via een erfenis of schenking kreeg.

Informeer je over deze uitzonderingen bij ons op kantoor of lees meer op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).