Huisvesting Goed Wonen Rupelstreek

Basisniveau Nederlands

 

Taalkennisvereiste

De taalkennisvereiste is alleen een huurdersverplichting.

Toch moeten wij bij de inschrijving al nagaan of een kandidaat-huurder voldoet aan de basistaalvaardigheid Nederlands. (niveau A1 Europees referentiekader voor Moderne Vreemde talen). Dit doen we op drie manieren:

  1. We stellen dit meteen vast bij inschrijving.
  2. We doen een sneltest.
  3. We controleren de Kruispuntbank Inburgering.

 

Spreek je onvoldoende Nederlands? Dan verwijzen we je door naar de organisaties van integratie en inburgering.

Hieronder vindt u enkele van de organisaties die het Vlaamse integratie-en inburgeringsbeleid uitvoeren.

  • Agentschap Integratie en Inburgering Boom

           Colonel Silvertopstraat 15, 2850 boom

           Tel.: 02/701 71 70

  • Agentschap Integratie en Inburgering , regiohuis Antwerpen

           Brusselsepoortstraat 8 -2800 Mechelen

           Tel.: 02/701 71 70

Meer contactpunten kan u terugvinden op de website van integratie & inburgering.

 

Na één jaar sociaal huren moet u wel de basistaalvaardigheid hebben.  Wij zullen dan ook controleren of u voldoet aan de taalkennisverplichting.